تصدیق وفات

سند تصدیق وفات به منظور تایید از وفات فردی که در افغانستان وفات نموده است از جانب بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا در پاریس صادر می گردد. سند تصدیق وفات تنها به رویت اصل و ترجمه تصدیق شده سند فوتی صادره از شفاخانه ها، اداره ثبت احوال نفوس و یا محاکم افغانستان  که توسط ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه ج.ا.ا ثبت و تصدیق گردیده باشد، صادر می گردد.

لطفاً قبل از مراجعه به بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا در پاریس تمامی مندرجات این رهنمود را مطالعه نموده، در مطابقت با آن اقدام به طرح درخواست خویش نمایید. درخواست هاییکه شرایط ذیل را دارا نباشند، به هیچ وجه پذیرفته نمی شوند.

شرایط درخواست سند تصدیق وفات:

  1. حضور متقاضی در وقت ملاقات تعیین شده و یا ارسال درخواست از طریق پُست (برای دریافت وقت ملاقات اینجا کلیک نمایید).
  2. خانه پُری کامل فورم درخواست سند تصدیق وفات.
  3. ضمیمه نمودن اصل و فوتوکاپی سند فوتی تصدیق شده توسط ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه ج.ا.ا.
  4. ضمیمه نمودن تصدیقِ سکونت(ATTESTATION D’HEBERGEMENT) و یا بل برق، گاز و تیلفون (که نام و آدرس شخص متقاضی در کشور محل سکونت در آن ذکر گردیده باشد).
  5. ضمیمه نمودنِ یک عدد پاکت برگشت (برای ارسال مجدد اسناد از این نمایندگی به آدرس متقاضی).

برای دریافت معلومات بیشتر، بخش های ذیل را مطالعه نمایید:

هزینه صدور

این سند بطور رایگان ترتیب و صادر می گردد.

مدت اعتبار

مدت اعتبار این سند دایمی می باشد و در شرایط خاص تاریخ صدور آن قابل تمدید می باشد.

مدت زمان صدور

زمان مورد نیاز برای صدور این سند از زمان دریافت درخواست در بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا الی صدور سند ترتیب شده 2 تا 5 روز کاری می باشد.

زبان سند

این سند به زبان فرانسوی ترتیب و صادر می گردد.

آیا پاسخ سوالتان را نیافتید؟

در صورتیکه پاسخ سؤالات خویش را نیافتید، سؤال خویش را با استفاده از فورم موجود در صفحۀ «بپرس و بدان» ارسال نمایید. مسئولین مربوطه طی حداکثر 2 هفته به سؤالات شما پاسخ ارائه خواهند نمود.