اطلاعیه

عید مبارک | اختر مو مبارک شه

خبرتيا

سفارت د کوچنی اختر په ورځو کی (4 تا7 جون) او په (10 جون) په فرانسه کی د قانونی رخصتی پخاطر بند دي. ګران مراجعين دې خبر وي.

***** ***** *****

اطلاعيه

سفارت به روز های عید سعید فطر (4 تا7 جون) و به روز 10 جون بخاطر رخصتی عمومی در فرانسه، تعطيل می باشد.

آغاز دوباره رسمیات: سه شنبه 11 جون – مراجعين محترم مطلع باشند.

***** ***** ****

Jours fériés

Du 4 au 7 juin, Fêtes de fin du mois de Ramadan (jours fériés en Afghanistan)

et le 10 juin, Pentecôtes.