اطلاعیه

مراجعین محترم
در ایام ماه مبارک رمضان، اوقات کاری سفارت ج.ا.ا. در فرانسه ذیلاً تغییر یافته است
از ساعت 09:30 صبح الی 14:00 بعد از ظهر بدون وقفه

Pendant le mois sacré de Ramadan, L’Ambassade et son Service consulaire seront ouverts Au public de 9h30 à 14h