اطلاعیه

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در فرانسه به‌مناسبت عید مذهبی
 -رخصتی رسمی در فرانسه- (Lundi de Pentecôte)
روز دوشنبه مورخ 31 ثور 1397 (مطابق 21 می 2018) تعطیل
.می باشد؛ مراجعین محترم مطلع باشند

A l’occasion du Lundi de Pentecôte l’Ambassade (y compris son Service consulaire) sera fermée au public, le Lundi 21 mai 2018.