تثبیت هویت تذکره

:اسناد ضروری برای تثبیت هویت

.یک : ترجمه تذکره تأیید شده وزارت امور خارجه ج.ا.ا

دو: در صورت عدم موجودیت ترجمه تذکره تأیید شده وزارت امور خارجه ج.ا.ا. متقاضی میتواند با تذکره تابیعتی که ثبت‌ در دیتابیس ثبت احوال نفوس باشد، برای اخذ سند تثبیت هویت اقدام نماید

سه: در صورت عدم ارایه اسناد فوق (ترجمه تذکره تأیید شده و تذکره تابیعت ثبت‌شده) متقاضی میتواند با خانه‌پری فرم تذکره غیر حضوری به اخذ تذکره  اقدام نماید

قابل یادآوریست که اخذ تذکره غیر حضوری 3 الی 6 هفته زمان می‌برد