درخواست تذکره غیابی

آنعده از اتباع جمهوری اسلامی افغانستان مقیم جمهوری فرانسه، جمهوری پرتگال و شاهزاده نشین موناکو که بنابر دلایل مؤجه تابحال تذکره تابعیت دریافت ننموده اند، و یا تذکرۀ تابعیت شان مفقود و یا فرسوده گردیده است، می توانند در صورت دارا بودن تمامی شرایط درخواست تذکره غیابی توسط این نمایندگی تثبیت هویت گردند.

درخواست تذکره غیرحضوری با حضورداشت شخص متقاضی توسط بخش قونسلی این نمایندگی تکمیل و کاپی آن از جانب سفارت ج.ا.ا در پاریس به ادارۀ ثبت احوال نفوس مکتوب می گردد. اصل فورم تثبیت هویت باید توسط شخص متقاضی به وکیل و یا نماینده متقاضی در افغانستان جهت طی مراحل در ادارات ذیربط ارسال گردد.

شرایط درخواست تذکره غیابی

 1. حضور شخص متقاضی در وقت ملاقات تعیین شده (برای دریافت وقت ملاقات اینجا کلیک نمایید).
 2. خانه پُری کامل فورم تثبیت هویت.
 3. ضمیمه نمودن فوتوکاپی تذکره یک تن از اقارب اصولی: پدر، پدرکلان، برادر، کاکا و یا پسر کاکا.
 4. ضمیمه نمودن فوتوکاپی تذکره وکیل متقاضی در افغانستان.
 5. ضمیمه نمودنِ اسناد مهاجرت و اقامت در کشور محل اقامت: کارت اقامت، ویزه و یا سندِ اقامت موقت (Récépissé).
 6. ضمیمه نمودن تصدیقِ سکونت (ATTESTATION D’HEBERGEMENT) و یا بل برق، گاز و تیلفون (که نام و آدرس شخص متقاضی و یا سرپرست متقاضی در کشور محل سکونت در آن ذکر گردیده باشد).
 7. ضمیمه نمودنِ 6 قطعه عکس  جدید و رنگه (اندازه: 3.5 × 4.5 سانتی متر).

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر بخش های زیر را مطالعه نمایید:

طی مراحل درخواست تذکره غیابی

 1. 1. دریافت اصلِ فورم تثبیت هویت و شماره مکتوب در وقت تعیین شده از بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا در پاریس.
 2. 2. ارائه ی درخواست تذکره غیابی به بخش توزیع تذکرۀ غیابی توسط وکیل متقاضی در کابل.
 3. 3. دریافت تأیید آرشیو از اساس تذکره اقارب.
 4. 4. ارسال مدارک به بخش دریافت تذکره ولایت متقاضی.
 5. 5. دریافت تذکره.
 6. 6. ثبت تذکرۀ دریافت شده در ادارۀ تثبیت هویت در کابل (تذکره های غیابی بدون ثبت در ادارۀ تثبیت هویت باطل می باشند).
 7. 7. ترجمه نمودن تذکره.
 8. 8. تایید ترجمه تذکره در قضایای دولت.
 9. 9. تایید تذکره و ترجمه تذکره در وزارت امور خارجه ج.ا.ا (تذکره تابعیت در خارج از افغانستان بدون تایید وزارت امور خارجه ج.ا.ا قابل اعتبار نمی باشد.).

آیا پاسخ سوالتان را نیافتید؟

در صورتیکه پاسخ سؤالات خویش را نیافتید، سؤال خویش را با استفاده از فورم موجود در صفحۀ «بپرس و بدان» ارسال نمایید. مسئولین مربوطه طی حداکثر 2 هفته به سؤالات شما پاسخ ارائه خواهند نمود.