فورم ترتیب وکالت نامه

 فورم شماره 1

 فورم شماره 2

لطفاً قبل از اقدام به خانه پُری فورم وکالت نامه این رهنمود را مطالعه نموده، مطابق با آن به خانه پُری فورم اقدام نمایید.

قابل توجه: فورم هاییکه مطابق با شرایط ذکر شده در این رهنمود نباشند، ناکامل اند. در صورت ناکامل بودن فورم، باید مجدداً وقت ملاقات اخذ نمایید.

  1. تمامی معلومات خواسته شده و متن وکالتنامه باید تایپ گردند. وکالت نامه های دستنویس به هیچ وجه قابل قبول نمی باشند.
  2. تمامی معلومات خواسته شده و متن وکالتنامه باید به یکی از زبان های رسمی ج.ا.ا (پشتو و یا فارسی) خانه پُری گردند.
  3. متن وکالت نامه باید در مطابقت با نمونۀ درج شده در فورم شماره 1 باشد.
  4. در صورتیکه باید مواردی همچون شمارۀ وثیقه حصر وراثت، مدت اعتبار وکالت نامه و یا شمارۀ وکالت نامۀ قبلی در متن وکالت نامه ذکر گردد و فورم شماره 1 گنجایش تمام معلومات را نداشته باشد، از فورم شماره 2 استفاده نمایید.
  5. در صورتیکه تعداد مؤکلین دو نفر الی 5 نفر باشد، از فورم های شماره 3، شماره 4 و شماره 5 استفاده نمایید.
  6. در صورتیکه مورد شمارۀ 3 این رهنمود صدق نماید و تعداد مؤکلین بیشتر از یک نفر باشند، با استفاده از فورم موجود در صفحۀ «بپرس و بدان» با بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا در تماس گردیده و فورمِ مورد نظرتان را درخواست نمایید.

برای دریافت معلومات بیشتر، بخش های ذیل را مطالعه نمایید:

فورم را با کدام نرم افزار (پروگرام) خانه پُری نمایم؟

فورم را پس از ذخیره در کامپیوتر خویش توسط نرم افزار Adobe Acrobat Reader خانه پُری نمایید.
برای دریافت نرم افزار بطور رایگان از سایت شرکت Adobe، اینجا کلیک نمایید.

قابل یادآوریست که یکی از زبان های پشتو و یا فارسی باید در کمپیوترتان فعال گردیده باشند.

آیا پاسخ سوالتان را نیافتید؟

در صورتیکه پاسخ سؤالات خویش را نیافتید، سؤال خویش را با استفاده از فورم موجود در صفحۀ «بپرس و بدان» ارسال نمایید. مسئولین مربوطه طی حداکثر 2 هفته به سؤالات شما پاسخ ارائه خواهند نمود.