پاکت برگشت

برای دریافت مجدد اسناد خویش از بخش قونسلی باید یک عدد پاکت خالی که هزینۀ پُست آنرا قبلاً پرداخته باشید، ضمیمه درخواست خویش نمایید.

به دلیل اهمیت اسناد صادر شده توسط بخش قونسلی و به منظور جلوگیری از مفقود و یا مسترد گردیدن اسناد خویش، لطفاً نکات ذیل را مراعات نمایید:

  1. نشانی پُستی خویش را واضح و دقیق بر روی پاکت بنویسید.
  2. برچسب مخصوص نامه های سفارشی یا lettre recommandée avec avis de réception را خانه پُری نموده، در بین پاکت بگذارید.
  3. تمبر خریداری شده از دفتر پُست را بر روی پاکت الصاق نمایید (بچسبانید).
  4. اندازۀ پاکت باید حداقل 21*14.8 سانتی متر و یا از نوع (C5) باشد.
نمونه پاکت
نمونه پاکت
برچسب مخصوص نامه های سفارشی

قابل توجه: سفارت ج.ا.ا به هیچ وجه مسئول مفقود و یا مسترد گردیدن اسناد نمی باشد.

برای دریافت معلومات بیشتر بخش های ذیل را مطالعه نمایید:

 

پاکت برگشت برای چند درخواست همزمان

افزدن یک عدد پاکت برگشت برای درخواست های متعدد یک نفر و یا اعضای یک خانواده قابل قبول می باشد. لطفاً تمبر و پاکت برگشت را مطابق با اندازه و وزن اسناد درخواست شده خریداری نمایید.

وزن هر سند تصادیق متفرقه حدوداً 10 گرام و هر جلد پاسپوت 50 گرام می باشد.

قابل توجه: بخاطر داشته باشید که در صورت به تأخیر افتادن اجراآت در رابطه با یکی از درخواست ها، ارسال دیگر اسناد نیز به تأخیر خواهند افتاد.

درج نام و آدرس گیرنده در پشت پاکت

طبق مقررات شرکت پُست فرانسه (La Poste) نام گیرنده باید بر روی صندوق پُست گیرنده درج گردیده باشد. در غیر اینصورت شرکت پُست مرسوله را به این نمایندگی بازپس خواهد فرستاد.

چنانچه از آدرس شخص دیگری استفاده می کنید، آدرس گیرنده را حتما بر روی پاکت به صورت زیر درج کنید (حتما هم نام شما به عنوان متقاضی و هم نام شخص ثالث به عنوان صاحب صندوق پُستی C/O بر روی پاکت درج شود):
سطر اول: نام و تخلص متقاضی به لاتین
سطر دوم: نام و تخلص صاحب صندوق به لاتین – همراه c/o
سطر سوم: نمبر خانه و نام سرک
سطر چهارم: کُد پُستی و نام شهر

مثال:

YACOB Aminullah
C/O SEDIQI Abdel-Ellah
32 Avenue Raphaël
75016, PARIS

آیا پاسخ سوالتان را نیافتید؟

در صورتیکه پاسخ سؤالات خویش را نیافتید، سؤال خویش را با استفاده از فورم موجود در صفحۀ «بپرس و بدان» ارسال نمایید. مسئولین مربوطه طی حداکثر 2 هفته به سؤالات شما پاسخ ارائه خواهند نمود.