فورم درخواست پاسپورت

فورم درخواست پاسپورت به زبان پشتو

فورم درخواست پاسپورت به زبان دری

لطفاً قبل از اقدام به خانه پرُی (تکمیل) نمودن فورم (تقاضانامه) درخواست پاسپورت، تمامی

قابل توجه: در صورت درج معلومات نادرست در فورم و چاپ آن در پاسپورت، شخص متقاضی پاسپورت مکلفیت داشته و باید تمام مخارج رفع اشتباه را که نیاز به صدور پاسپورت جدید دارد، به عهده بگیرد.

  1. تمام معلومات خواسته شده باید با قلم خودکار سیاه (و یا تایپ شده) درج فورم گردند.
  2. تمام معلومات باید خوانا و دقیق به زبان انگلیسی (حروف لاتین) و یکی از دو زبان رسمی کشور (پشتو و یا فارسی) درج فورم گردند.
  3. اندازۀ قد باید به سانتی متر، خوانا و دقیق درج فورم گردد.
  4. امضای متقاضی از روی فورم در چوکات امضاء در پاسپورت چاپ می شود: لهذا ،امضاء باید داخل چوکات مخصوص امضاء باشد و با چوکات تماس ننماید.
  5. یک قطعه عکس باید در چوکات عکس الصاق گردد (چسبانیده شود).

تذکرات: درج شهرت ضمانت کنندۀ تصویر و مطابقت آن با شخص متقاضی، توسط بخش قونسلی صورت می گیرد.

فورم را با کدام نرم افزار (پروگرام) خانه پُری نمایم؟

فورم را پس از ذخیره در کامپیوتر خویش توسط نرم افزار Adobe Acrobat Reader خانه پُری نمایید.
برای دریافت نرم افزار بطور رایگان از سایت شرکت Adobe، اینجا کلیک نمایید.

قابل یادآوریست که یکی از زبان های پشتو و یا فارسی باید در کمپیوترتان فعال گردیده باشند.

آیا پاسخ سوالتان را نیافتید؟

در صورتیکه پاسخ سؤالات خویش را نیافتید، سؤال خویش را با استفاده از فورم موجود در صفحۀ «بپرس و بدان» ارسال نمایید. مسئولین مربوطه طی حداکثر 2 هفته به سؤالات شما پاسخ ارائه خواهند نمود.