فورم ترتیب وثیقه حصر وراثت

 فورم شماره 1

 فورم شماره 2

لطفاً قبل از اقدام به خانه پُری فورم ترتیب وثیقه حصر وراثت این رهنمود را مطالعه نموده، مطابق با آن به خانه پُری فورم اقدام نمایید.

قابل توجه: فورم هاییکه مطابق با شرایط ذکر شده در این رهنمود نباشند، ناکامل اند. در صورت ناکامل بودن فورم، باید مجدداً وقت ملاقات اخذ نمایید.

  1. تمامی معلومات خواسته شده و متن اقرار باید تایپ گردند. وثایق دستنویس به هیچ وجه قابل قبول نمی باشند.
  2. تمامی معلومات خواسته شده و متن اقرار باید به یکی از زبان های رسمی ج.ا.ا (پشتو و یا فارسی) خانه پُری گردند.
  3. متن اقرار باید در مطابقت با نمونۀ درج شده در فورم شماره 1 باشد.
  4. استثناءً در مواردیکه معلومات ارائه شده در متن اقرار بیشتر از نمونه درج شده در فورم شماره یک باشد، از فورم شماره 2 استفاده شده می تواند.

برای دریافت معلومات بیشتر، بخش های ذیل را مطالعه نمایید:

فورم را با کدام نرم افزار (پروگرام) خانه پُری نمایم؟

فورم را پس از ذخیره در کامپیوتر خویش توسط نرم افزار Adobe Acrobat Reader خانه پُری نمایید.
برای دریافت نرم افزار بطور رایگان از سایت شرکت Adobe، اینجا کلیک نمایید.

قابل یادآوریست که یکی از زبان های پشتو و یا فارسی باید در کمپیوترتان فعال گردیده باشند.

آیا پاسخ سوالتان را نیافتید؟

در صورتیکه پاسخ سؤالات خویش را نیافتید، سؤال خویش را با استفاده از فورم موجود در صفحۀ «بپرس و بدان» ارسال نمایید. مسئولین مربوطه طی حداکثر 2 هفته به سؤالات شما پاسخ ارائه خواهند نمود.