فورم تثبیت هویت


 دریافت فورم تثبیت هویت

لطفاً قبل از اقدام به خانه پرُی نمودن فورم تثبیت هویت تمامی موارد مندرج در این رهنمود را مطالعه نموده، مطابق با آن به خانه پُری فورم اقدام نمایید.

قابل توجه: در صورت درج معلومات نادرست و یا ناکامل، عواقب آن متوجه شخص متقاضی می باشد.

  1. تمام معلومات خویش را در فورم تایپ نمایید.
  2. تمام معلومات را خوانا و دقیق به یکی از دو زبان رسمی کشور (پشتو و یا فارسی) درج قورم نمایید.
  3. درج شهرت مکمل و سایر معلومات متقاضی در شماره های 1 الی 18.
  4. درج اسم و شماره تیلفون وکیل یا نماینده متقاضی در شماره 19.
  5. انتخاب نوع خدمات در شماره 20.
  6. انتخاب دلیل اخذ تذکره مثناء در شماره 21.
  7. شهرت و مشخصات یک تن از اقارب اصولی متقاضی در شماره های 22 الی 27: پدر، پدرکلان، کاکا و یا پسر کاکا.

فورم را با کدام نرم افزار (پروگرام) خانه پُری نمایم؟

فورم را پس از ذخیره در کامپیوتر خویش توسط نرم افزار Adobe Acrobat Reader خانه پُری نمایید.
برای دریافت نرم افزار بطور رایگان از سایت شرکت Adobe، اینجا کلیک نمایید.

قابل یادآوریست که یکی از زبان های پشتو و یا فارسی باید در کمپیوترتان فعال گردیده باشند.

آیا پاسخ سوالتان را نیافتید؟

در صورتیکه پاسخ سؤالات خویش را نیافتید، سؤال خویش را با استفاده از فورم موجود در صفحۀ «بپرس و بدان» ارسال نمایید. مسئولین مربوطه طی حداکثر 2 هفته به سؤالات شما پاسخ ارائه خواهند نمود.