نامه عبوری

نامه عبوری به منظور رفع ویزه برای آنعده از اتباع افغانستان که حامل پاسپورت خارجی و یا اجازه نامه سفر (Titre de voyage) می باشند از جانب بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا در پاریس صادر می گردد.

لطفاً قبل از مراجعه به بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا در پاریس تمامی مندرجات این رهنمود را مطالعه نموده، در مطابقت با آن اقدام به طرح درخواست خویش نمایید. درخواست هاییکه شرایط ذیل را دارا نباشند، بهیچوجه پذیرفته نمی شوند.

شرایط درخواستِ نامه عبوری:

  1. حضور متقاضی در وقت ملاقات تعیین شده و یا ارسال درخواست از طریق پُست (برای دریافت وقت ملاقات اینجا کلیک نمایید).
  2. خانه پُری کامل فورم درخواست نامه عبوری.
  3. ضمیمه نمودن فوتوکاپی پاسپورت و یا اجازه نامه مسافرت (Titre de voyage).
  4. ضمیمه نمودنِ اسناد مهاجرت و اقامت در کشور محل اقامت: کارت اقامت، ویزه و یا سندِ اقامت موقت (Récépissé).
  5. ضمیمه نمودن تصدیقِ سکونت(ATTESTATION D’HEBERGEMENT) و یا بل برق، گاز و تیلفون (که نام وو آدرس شخص متقاضی و یا سرپرست متقاضی در کشور محلل سکونت در آن ذکر گردیده باشد).
  6. ضمیمه نمودنِ 1 قطعه عکس جدید و رنگه (اندازه: 3.5 × 4.5 سانتی متر).
  7. ضمیمه نمودنِ یک عدد پاکت برگشت (برای ارسال مجدد اسناد از این نمایندگی به آدرس متقاضی).

توجه: درخواست هایی که بدون دریافت وقت ملاقات مطرح می گردند از جانب بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا در پاریس پذیرفته نمی شوند.

برای دریافت معلومات بیشتر، بخش های ذیل را مطالعه نمایید:

زبان سند

این سند بطور همزمان به زبان های فرانسوی، انگلیسی، پشتو و فارسی ترتیب و صادر می گردد.

مدت اعتبار

این سند تنها برای یک بار مسافرت اعتبار دارد.

هزینه صدور

این سند بطور رایگان ترتیب و صادر می گردد.

مدت زمان صدور

زمان مورد نیاز برای صدور این سند از زمان دریافت درخواست در بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا الی صدور سند ترتیب شده 2 تا 5 روز کاری می باشد.

آیا پاسخ سوالتان را نیافتید؟

در صورتیکه پاسخ سؤالات خویش را نیافتید، سؤال خویش را با استفاده از فورم موجود در صفحۀ «بپرس و بدان» ارسال نمایید. مسئولین مربوطه طی حداکثر 2 هفته به سؤالات شما پاسخ ارائه خواهند نمود.