نامه عودت به وطن

Le Service des réfugiés et des rapatriements accept les demandes rapatriements tous les jeudi entre 09h00 et 13h00.

Prendre RDV Formulaire

نامه عودت به وطن به منظور بازگشت داوطلبانه آنعده از اتباع افغانستان که بدون هیچ گونه اسناد مسافرت وارد فرانسه گردیده اند از جانب بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا در پاریس صادر می گردد.

لطفاً قبل از مراجعه به بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا در پاریس تمامی مندرجات این رهنمود را مطالعه نموده، در مطابقت با آن اقدام به طرح درخواست خویش نمایید. درخواست هاییکه شرایط ذیل را دارا نباشند، بهیچوجه پذیرفته نمی شوند.

شرایط درخواست نامه عودت به وطن:

  1. حضور متقاضی در وقت ملاقات تعیین شده (برای دریافت وقت ملاقات اینجا کلیک نمایید).
  2. خانه پُری کامل فورم درخواستِ نامه عودت به وطن.
  3. ضمیمه نمودن فوتوکاپی تذکره تابعیت.
  4. ضمیمه نمودن اصل معرفی نامه دفتر مهاجرت فرانسه (OFII)
  5. ضمیمه نمودنِ 2 قطعه عکس جدید و رنگه (اندازه: 3.5 × 4.5 سانتی متر).

توجه: درخواست هایی که بدون دریافت وقت ملاقات مطرح می گردند از جانب بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا در پاریس پذیرفته نمی شوند.

برای دریافت معلومات بیشتر، بخش های ذیل را مطالعه نمایید:

هزینه صدور

هزینه صدور این سند 30 یورو می باشد.

هزینه صدور این سند از جانب ادارات ذیربط فرانسوی پرداخت می گردد و متقاضی به هیچ وجه مکلف به پرداخت این هزینه نمی باشد.

مدت اعتبار

مدت اعتبار این سند سه ماه می باشد.

این سند تنها برای یک بار خروج از فرانسه و ورود به خاک افغانستان مدار اعتبار می باشد.

زبان سند

این سند بطور همزمان به زبان های فرانسوی، انگلیسی، پشتو و فارسی ترتیب و صادر می گردد.

مدت زمان صدور

زمان مورد نیاز برای صدور این سند از زمان دریافت درخواست در بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا الی صدور سند ترتیب شده 2 تا 5 روز کاری می باشد.

آیا پاسخ سوالتان را نیافتید؟

در صورتیکه پاسخ سؤالات خویش را نیافتید، سؤال خویش را با استفاده از فورم موجود در صفحۀ «بپرس و بدان» ارسال نمایید. مسئولین مربوطه طی حداکثر 2 هفته به سؤالات شما پاسخ ارائه خواهند نمود.