فورم درخواست عدم مسئولیت جرمی

فورم شماره 1: درخواست عدم مسئولیت جرمی
 فورم شماره 2: درخواست تصادیق متفرقه

لطفاً قبل از اقدام به خانه پُری (تکمیل) نمودن فورم های  (تقاضانامه های) درخواست عدم مسئولیت جرمی مندرجات این رهنمود را به دقت مطالعه نموده و در مطابقت با آنها به خانه پُری فورم های درخواست عدم مسئولیت جرمی اقدام نمایید.

  1. فورم شماره 1 باید خوانا و دقیق به  یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا فارسی) خانه پُری گردد.
  2. فورم شماره 2 باید خوانا و دقیق به زبان فرانسوی و  یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو و یا فارسی) خانه پُری گردد.
  3. تمام معلومات خواسته شده باید با قلم خودکار سیاه (و یا تایپ شده) درج فورم گردند.
  4. درج تاریخ و امضای متقاضی در هر دو فورم الزامی می باشد.

برای دریافت معلومات بیشتر، بخش های ذیل را مطالعه نمایید:

فورم را با کدام نرم افزار (پروگرام) خانه پُری نمایم؟

فورم را پس از ذخیره در کامپیوتر خویش توسط نرم افزار Adobe Acrobat Reader خانه پُری نمایید.
برای دریافت نرم افزار بطور رایگان از سایت شرکت Adobe، اینجا کلیک نمایید.

قابل یادآوریست که یکی از زبان های پشتو و یا فارسی باید در کمپیوترتان فعال گردیده باشند.

آیا پاسخ سوالتان را نیافتید؟

در صورتیکه پاسخ سؤالات خویش را نیافتید، سؤال خویش را با استفاده از فورم موجود در صفحۀ «بپرس و بدان» ارسال نمایید. مسئولین مربوطه طی حداکثر 2 هفته به سؤالات شما پاسخ ارائه خواهند نمود.