تصدیق ملیت

لطفاً قبل از مراجعه به بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا در پاریس تمامی مندرجات این رهنمود را مطالعه نموده، در مطابقت با آن اقدام به طرح درخواست خویش نمایید. درخواست هاییکه شرایط ذیل را دارا نباشند، به هیچ وجه پذیرفته نمی شوند.

شرایط درخواست تصدیق ملیت:

  1. حضور متقاضی در وقت ملاقات تعیین شده و یا ارسال درخواست از طریق پُست (برای دریافت وقت ملاقات اینجا کلیک نمایید).
  2. خانه پُری کامل فورم درخواست تصادیق متفرقه.
  3. ضمیمه نمودن کاپی اصل و ترجمه تصدیق شده تذکرۀ تابعیت.
  4. ضمیمه نمودنِ اسناد مهاجرت و اقامت در کشور محل اقامت: کارت اقامت، ویزه و یا سندِ اقامت موقت (Récépissé).
  5. ضمیمه نمودن تصدیقِ سکونت(ATTESTATION D’HEBERGEMENT) و یا بل برق، گاز و تیلفون (که نام وو آدرس شخص متقاضی و یا سرپرست متقاضی در کشور محلل سکونت در آن ذکر گردیده باشد).
  6. ضمیمه نمودنِ 1 قطعه عکس جدید و رنگه (اندازه: 3.5 × 4.5 سانتی متر).
  7. پس از پرداخت مبلغ 10 یورو در بخش قونسلی نمایندگی
  8. ضمیمه نمودنِ یک عدد پاکت برگشت (برای ارسال مجدد اسناد از این نمایندگی به آدرس متقاضی).

توجه: درخواست هایی که بدون دریافت وقت ملاقات مطرح می گردند از جانب بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا در پاریس پذیرفته نمی شوند.

برای دریافت معلومات بیشتر، بخش های ذیل را مطالعه نمایید:

مدت زمان صدور

زمان مورد نیاز برای صدور این سند از زمان دریافت درخواست در بخش قونسلی سفارت ج.ا.ا الی صدور سند ترتیب شده 2 تا 5 روز کاری می باشد.

تصدیق ملیت به عنوان سند هویت و تابعیت افغانی اعتبار ندارد

از آنجاییکه تصدیق ملیت به منظور رفع مشکلات هموطنان عزیز حین مراجعه به مراجع ذیربط فرانسوی صادر می گردد، به هیچ وجه در هنگام طرح درخواست تصادیق، پاسپورت و وثایق جاگزین تذکره تابعیت و یا دیگر اسناد معتبر هویت افغانی شده نمی تواند.

هزینه صدور

هزینه صدور این سند 10 یورو می باشد.

زبان سند

این سند به زبان فرانسوی ترتیب و صادر می گردد.

مدت اعتبار

مدت اعتبار این سند حداکثر 3 ماه بوده و بهیچ وجه بدون طی مراحل مجددِ درخواست، قابل تمدید نمی باشد.

آیا پاسخ سوالتان را نیافتید؟

در صورتیکه پاسخ سؤالات خویش را نیافتید، سؤال خویش را با استفاده از فورم موجود در صفحۀ «بپرس و بدان» ارسال نمایید. مسئولین مربوطه طی حداکثر 2 هفته به سؤالات شما پاسخ ارائه خواهند نمود.