مسیح، فلم کوتاه مستند « بچه کابل » روز یکشنبه روی پرده ی تلویزیون ARTE

در سال 2007، کار گردان فرانسوی افغانی الاصل اکر م برمک فلم کوتاه مستند را زیر نام « بچه کابل »  کارگردانی نموده و این فلم داستان رانندة تکسی را به نمایش میگذارد که در موتر خویش یک کودک را پیدا میکند. مسیح، در آن زمان 9 ماه داشت و در فلم جدیدی که این کارگردان تهیه نموده، کودک نامبرده 9 ساله میباشد. اکرم برمک این فلم را در کابل جائیکه هنرپیشه جوان آن زندگی میکند، تهیه نموده است.

فلم  جدید  » بچه کابل » به روز یکشنبه 4 دسامبر به ساعت 12:30 و روز چهار شنبه 7 دسامبر به ساعت 3:55 دقیقه در تلویزیون  Arte در برنامه « Square »  نشر میگردد. همچنان، از تاریخ 4 الی 11 دسامبر این فلم را میتوانید از طریق انترنت تماشا نمایید.