سفارت ج.ا.ا. در فرانسه، منحیث یکی از فعالیتهای دپلوماسی فرهنگی خویش، همه ساله طراحی تصویر کارت تبریکی سال نو میلادی را به یکی از هنرمندان افغان مقیم فرانسه میسپارد. در انتخاب طرح امسال، سفارت، قصر دارالامان را که سمبول احیا و بازسازی بوده و نماد صد سالگی استقلال کشور عزیز ما میباشد، در نظر گرفته اجرای نقاشی آنرا به آقای حفیظ پاکزاد، نقاش مشهور و توانای کشور مقیم فرانسه سفارش داد.

این کارت سال نو که به عالیترین مقامات کشور میزبان و نهادهای دوست و همکار سفارت ارسال میگردد، مانند سال گذشته، پیام صد سالگی روابط کشور را با فرانسه را نیز به مخاطبین خود میرساند. زیرا، تعمیر قصر دالامان، در عین زمانیکه مظهر آغاز عصر جدید در تاریخ کشور ما میباشد،آغاز همکاریهای فرهنگی و دوستی کشور عزیز مانرا با فرانسه نیز تداعی مینماید. مهندس قصر ، آقای «آندرهِ گُدارد»، فرانسوی، در کنار اینکه یکی از طراحان نقشه ساختمانی قصر بود، به حیث متخصص و همکار رییس هیات باستانشناسی فرانسه در افغانستان، در کاوشهای باستانشناسی در ساحات مختلف کشور، خصوصاً در بامیان سهم داشت. نام وی همچنان منحیث طراح نقشه مقبره شیخ حافظ شیرازی و بالآخره بخاطر سهم وی در کنار جنرال دوگول، در مبارزه برای آزادی فرانسه از اشغال آلمان نازی ثبت تاریخ است.

 سفارت ج.ا.ا. در فرانسه از آقای پاکزاد بخاطر اجرای سفارش تابلوی نقاشی به وجه احسن (در مدت کوتاه، در مقابل اجرت مناسب و تصدیق اصالت اثر ) که اکنون منحیث بخشی از کلکسیون تابلوهای سفارت ملکیت دولت گردید، قلباً ابراز امتنان مینماید. همچنان، از آقای وفی امین، رییس « داره عملیاتی و حمایوی انکشاف ملی ریاست جمهوری » بخاطر تهیه عکس زیبای تعمیر  به سفارت که بر مبنای آن آقای پاکزاد این نمای زیبای قصر را نقاشی نمود، اظهار سپاس مینماید. 

يادداشت: نسخه برداري، استفاده و پخش و نشر قانونی این اثر هنری (با ذکر منبع آن « ملکیت سفارت ج.ا.ا. در فرانسه») از طرف این نمایندگی تشویق میگردد.

The Embassy of the Islamic Republic of Afghanistan in France, in the framework of its cultural diplomacy activities, entrusts each year the realization of its New Year’s greetings card to an Afghan artist living in France. For the choice of this year’s design, the embassy opted for the Daralaman Palace, which symbolizes the centenary of our country’s independence, by commissioning a painting from Mr. Hafiz Pakzad, a renowned and talented painter living in France

 The New Year’s card, which is addressed to the highest authorities of the host country and to friendly institutions and colleagues of the Embassy, as in the previous year, also delivers the message of the centenary of our nation’s relations with France. The construction of the Dalaman Palace, while marking the beginning of a new era in our country’s history, also bears witness to the beginning of our country’s cultural cooperation and friendship relations with France. The architect of the palace, Mr. André Godard, a Frenchman, in addition to being a drawer of the architectural design of the Darulaman Palace, has also contributed to archaeological excavations in various parts of the country, particularly in Bamiyan, as an expert and collaborator of the head of the French archaeological mission in Afghanistan. His name remains engraved in the memories as designer of the tomb of Sheikh Hafiz Shirazi, and finally for his contribution by the side of General De Gaulle in the struggle for the liberation of France from the occupation of Nazi Germany.

 The Embassy of the Republic of Afghanistan in France expresses its warmest thanks to Mr Pakzad for the proper delivery of the commissioned painting (on time, at a reasonable rate and with full recognition of the authenticity of the work), which is now part of the Embassy’s collection of paintings and therefore the property of the State. The Embassy also sincerely thanks Mr. Wafi Amin, Head of (Office of Presidency’s Operations, Support and National Development, Operations Department of the Daralaman Palace) for the rare aerial photo of the palace provided free of charge to the Embassy and from which Mr. Pakzad painted this beautiful perspective of the palace.

Note: the legal reproduction, use and dissemination of this work of art (with acknowledgement of its original source as « property of Afghan embassy in France ») is encouraged.