اطلاعیه

احتراماً به اطلاع مراجعين بخش قنسولي سفارت ج.ا.ا در فرانسه رسانيده ميشود كه:

سر از تاريخ (۲۳ می ۲۰۱۷ – 23/05/2017) روز هاي سه شنبه صرفاً به أخذ و بررسي درخواستهای مربوط به پاسپورت و روز های پنجشنبه صرفاً به اخذ و بررسی درخواست های اوراق برگشت به وطن (Document de rapatriement) اختصاص دارد.

بناً، متقاضیان سایر خدمات قنسولی، میتوانند، همه روزه- به استثنای روز های سه شنبه و پنجشنبه – جهت ارایه و یا اجرای اسناد شان به بخش قنسولي سفارت ج.ا.ا. در فرانسه مراجعه فرمایند.

با احترام

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان،  پاریس – فرانسه