اطلاعیه

قابل توجه هموطنان گرامی مقیم فرانسه
بخش قونسلی سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان مقیم پاریس، به دلیل مشکلات تخنیکی در سیستم برقی ثبت فورم پاسپورت، تا اطلاع بعدی از پذیرش درخواست های هم میهنان گرامی برای اخذ پاسپورت، معذور است
تاریخ شروع مجدد روند اخذ درخواست های متقاضیان محترم، بعد از رفع مشکلات ذکر شده، از طریق همین وبسایت، به اطلاع، رسانیده خواهد شد
په فرانسه کی د میشتوهیوادوالو د پاملرنی ور خبرتیا
په پاریس کی د افغانستان د اسلامی جمهوریت لوی سفارت د قونسلی، د پاسپورت برقی فورم د ډکولو په برخه کي د پیدا شویو ستونزو له أمله، تر بلی خبرتیا پوري د پاسپورت اخیستلو د غوښتني له منلو څخه بخښنه غواړی