اطلاعیه

به مناسبت 26 دلو، خروج  ارتش اتحاد جماهیر شوروی سابق از افغانستان، سفارت ج.ا.ا. در فرانسه به روز جمعه مورخ 16 فبروری 2018 تعطیل می باشد.

په فرانسه کی د افغانستان د اسلامی جمهوریت سفارت د سلواغی دمیاشتی په 26 نیته چی د پخوانی شوروي اتحاد د سرو لښکرو له وتلو سره برابره ده، رخصت دی.

تذکر: صرف از مراجعینِ که به خاطر ترتیب وکالتنامه قبلا ٌ وعده ملاقات اخذ نموده اند، پذیرایی خواهد شد.

À l’occasion de la défaite et du départ de l’armée rouge de l`ex-URSS l`ambassade sera fermée au public vendredi 16 février 2018.