اطلاعیه

مراجعین محترم

در ایام ماه مبارک رمضان، اوقات کاری سفارت ج.ا.ا. در فرانسه ذیلاً تغییر یافته است

از ساعت 09:30 صبح الی 14:00 بعد از ظهر بدون وقفه

 

Pendant le mois sacré de Ramadan,

L’Ambassade et son Service consulaire seront ouverts

Au public de 9h30 à 14h