اطلاعیه

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در فرانسه به مناسبت دهم محرم -رخصتی عمومی در افغانستان-  پنجشنبه مورخ 29 سنبله 1397 تعطیل می‌باشد، مراجعین محترم مطلع باشند.

A l’occasion de la célébration d’ACHOURA (10ème du mois de Muharram) Jour férié, l’Ambassade de la R.I d’Afghanistan (y compris son Service Consulaire) sera fermée au public le Jeudi 20 September 2018.