آگاهی

(Assomption) سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در فرانسه به مناسبت 

 –رخصتی رسمی در فرانسه–  

چهارشنبه مورخ 24 اسد 1397 (مطابق 15 اگست 2018) تعطیل می‌باشد،

.مراجعین محترم مطلع باشند

A l’occasion d` Assomption (jour férié en France), l’Ambassade (y compris son Service consulaire) sera fermée au public, le Mercredi 15 Aout 2018.